Veikla

LiSVA projektų veiklos kryptys

LiSVA tikslas yra stiprinti socialinio verslo ekosistemč Lietuvoje. Tai yra daroma trim kryptim: advokacija, komunikacija ir socialinių veslininkų gebėjimų stiprinimas bei bendruomenės kūrimas. Šios kryptys atsispindi ir asociaciojs vykdomose projektose. Dėl bendradarbiavimo galimybių  įgyvendinant projektus kviečiame rašyti mums į info@lisva.org.

Vykdomi projektai

01.

Lietuvos socialinio verslo asociacijos stiprinimo projektas G-A-L-I-U’22 (gebėjimai-atstovavimas-lyderystė-inovacijos-užimtumas) (2022)

Projekto tikslas – Stiprinti socialinio verslo sektorių per NVO partnerystę,bendradarbiavimą,tarpusavio komunikavimą ir LISVA darbo efektyvumą,atstovauti visuomenės interesams valstybės ir savivaldybių institucijose,atlikti valstybės institucijų vykdomų programų ir priemonių vertinimą,padėti valstybės institucijoms formuoti viešąją politiką ir teikti konkrečius siūlymus valstybės bei savivaldybių institucijoms dėl socialinio verslo plėtros ir piliečių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesus.

Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

02.

Lietuvos kaimo tinklo finansuojamas projektas „Drąsa veikti ir keisti“

Projekto tikslas: prisidėti prie KPP įgyvendinimo kokybės, užtikrinant keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika per mokymus VVG nariams ir administracijai bei VVG teritorijoje esantiems/ kuriamiems verslams ir suteikiant galimybes tarptautiniam VVG bendradarbiavimui, per komunikaciją internetiniuose socialiniuose tinkluose ir sukurtą viešai prieinamą, turinčią ilgalaikę išliekamąją vertę, audiovizualinę produkciją bei jos demonstravimą tiek Lietuvos socialinio verslo asociacijos renginių metu, tik viešai internete, tiek pagal galimybes VVG internetiniuose kanaluose ar socialiniuose tinkluose.

Projekto metu kuriamos socialinio verslo regionuose video istorijos bei aktyviai vykdoma komunikacija apie socialinį verslą regionuose LiSVA Facebook puslapyje. 

Projektas finansuojamas iš Lietuvos kaimo tinklo techninės pagalbos priemonės pagal programą „Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“.

03.

"Pamatuotas žaliasis poveikis"

📢 LISVA kartu su partneriais iš Danijos (BrainLog), Latvijos (The New Door) ir Švedijos (Swideas) įgyvendina Šiaurės ministrų tarybos programos „Nordplus Adult“ projektą – „Pamatuotas žaliasis poveikis“ (angl. – „Green Impact Measured“). Projektas skirtas socialiniams verslams, vystantiems veiklas žaliosios ekonomikos srityje. Pasitelkus gerąsias užsienio šalių praktikas bus sukurtas jų kuriamo poveikio įsivertinimo įrankis – poveikio matavimo įsivertinimo fasilitatoriaus gidas.

Daugiau informacijos – www.green-impact-measured.site

04.

"The Baltic Sea Impact Network"

Pradedame naują tarptautinę Baltijos jūros regiono socialinių verslininkų mokymosi programą

🤝 „Reach for Change“ (Švedija), Estijos socialinio verslo asociacija, Latvijos socialinio verslumo asociacija ir Lietuvos socialinio verslo asociacija kursime ir testuosime programą skirtą socialinių verslams stiprinti. Veiklos yra finansuojamos Švedijos instituto.

✅ 30 socialinių verslininkų iš Švedijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos bus pakviesti prisijungti prie tinklo ir bus nukreipti per metus trunkančią mėnesinių tarpusavio mokymosi sesijų ir ekspertų seminarų programą.

Daugiau informacijos apie 👉 PROJEKTA

Kvietimas dalyvauti programoje iki spalio 15 d. –  📢 PARAIŠKA

Įvykdyti projektai

01.

"Nordic-Baltic Cooperation for Green and Inclusive Societies"

Projekto tikslas: stiprinti bendradarbiavimą su Baltijos  šalių  ir Švedijos organizacijomis dirbančiomis sociainio verslo srityje bei stiprinti bendradarbiavimą tarp sociainlių verslų veikiančių aplinkosaugos, žaliosios ekonomikos, klimato kaitos srityse.

Projekto partneriai: Social Enterprise EstoniaSocial Enterprise Association of Latvia,  SE Forum.

02.

LiSVA stiprinimo projektas
„G-A-L-I-U“

Projekto tikslas: skatinti aktyvų ir kokybišką NVO įsitraukimą į socialinio verslo politikos formavimą bei įgyvendinimą. Padėti valstybės institucijoms formuoti viešąją politiką socialinio verslo sirtyje ir teikti konkrečius siūlymus valstybės bei savivaldybių institucijoms dėl socialinio verslo plėtros ir piliečių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesus.

 

Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.

 

03.

„NVO ĮSITRAUKIMAS Į VALSTYBĖS VALDYMĄ SOCIALINIO VERSLUMO SRITYJE“

Projekto tikslas: Skatinti aktyvų ir kokybišką NVO įsitraukimą į socialinio verslumo politikos formavimą bei įgyvendinimą. 

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-03-0017.

Partneriai: Lietuvos Junior Achievemnt, Maltos ordino pagalbos tarnyba, Geri Norai. 

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019-2021 metai

Sužinok pirmas apie artėjančius LiSVA renginius ir socialinio verslo naujienas.

Prenumeruok naujienas!

Scroll to Top