Veikla

LiSVA projektų veiklos kryptys

LisSva tikslas yra stiprinti socialinio verslo ekosistemč Lietuvoje. Tai yra daroma trim kryptim: advokacija, komunikacija ir socialinių veslininkų gebėjimų stiprinimas bei bendruomenės kūrimas. Šios kryptys atsispindi ir asociaciojs vykdomose projektose. Dėl bendradarbiavimo galimybių  įgyvendinant projektus kviečiame rašyti mums į info@lisva.org.

Vykdomi projektai

01.

Lietuvos kaimo tinklo finansuojamas projektas „Drąsa veikti ir keisti“

Projekto tikslas: prisidėti prie KPP įgyvendinimo kokybės, užtikrinant keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika per mokymus VVG nariams ir administracijai bei VVG teritorijoje esantiems/ kuriamiems verslams ir suteikiant galimybes tarptautiniam VVG bendradarbiavimui, per komunikaciją internetiniuose socialiniuose tinkluose ir sukurtą viešai prieinamą, turinčią ilgalaikę išliekamąją vertę, audiovizualinę produkciją bei jos demonstravimą tiek Lietuvos socialinio verslo asociacijos renginių metu, tik viešai internete, tiek pagal galimybes VVG internetiniuose kanaluose ar socialiniuose tinkluose.

Projekto metu kuriamos socialinio verslo regionuose video istorijos bei aktyviai vykdoma komunikacija apie socialinį verslą regionuose LiSVA Facebook puslapyje. 

Projektas finansuojamas iš Lietuvos kaimo tinklo techninės pagalbos priemonės pagal programą „Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“.

02.

"Nordic-Baltic Cooperation for Green and Inclusive Societies"

Projekto tikslas: stiprinti bendradarbiavimą su Baltijos  šalių  ir Švedijos organizacijomis dirbančiomis sociainio verslo srityje bei stiprinti bendradarbiavimą tarp sociainlių verslų veikiančių aplinkosaugos, žaliosios ekonomikos, klimato kaitos srityse.

Projekto partneriai: Social Enterprise EstoniaSocial Enterprise Association of Latvia,  SE Forum.

Įvykdyti projektai

01.

LiSVA stiprinimo projektas „G.A.L.I.U“

Projekto tikslas: skatinti aktyvų ir kokybišką NVO įsitraukimą į socialinio verslo politikos formavimą bei įgyvendinimą. Padėti valstybės institucijoms formuoti viešąją politiką socialinio verslo sirtyje ir teikti konkrečius siūlymus valstybės bei savivaldybių institucijoms dėl socialinio verslo plėtros ir piliečių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesus.

 

Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.

 

02.

„NVO ĮSITRAUKIMAS Į VALSTYBĖS VALDYMĄ SOCIALINIO VERSLUMO SRITYJE“

Projekto tikslas: Skatinti aktyvų ir kokybišką NVO įsitraukimą į socialinio verslumo politikos formavimą bei įgyvendinimą. 

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-03-0017.

Partneriai: Lietuvos Junior Achievemnt, Maltos ordino pagalbos tarnyba, Geri Norai. 

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019-2021 metai

Scroll to Top