Apie

Apie

Lietuvos socialinio verslo asociacija

Lietuvos socialinio verslo asociacija (toliau – LISVA) – tai nacionalinė socialinius verslus vienijanti skėtinė organizacija, kurios tikslas atstovauti socialinio verslo interesams valstybės ir savivaldybių institucijose, atlikti valstybės institucijų vykdomų programų ir priemonių vertinimą, padėti valstybės institucijoms formuoti viešąją politiką ir teikti konkrečius siūlymus valstybės bei savivaldybių institucijoms dėl socialinio verslo plėtros įtraukimo į sprendimų priėmimo procesus. LISVA įsteigta 2018 m. siekiant kurti socialiniam verslui palankią aplinką, didinti socialinio verslo žinomumą bei skatinti tarptautiniu mastu priimtinos gerosios praktikos įgyvendinimą Lietuvoje ir stiprinti socialinio verslo bendruomenę.

Veiklos kryptys

Lietuvos socialinio verslo asociacija siekia :

Aktyviai dalyvauti formuojant ir įgyvendinant socialinio verslo plėtros politiką Lietuvoje ir atstivauti savo narius valstybinėse institucijose.

Stiprinti socialinio verslo srityje dirbančių organizacijų gebėjimus bei kompetencijas.

Formuoti viešąją nuomonę apie socialinį verslą, rengiant visuomenės informavimo ir švietimo kampanijas. 

Partneriai

Veiklos ataskaitos

Scroll to Top