Socialinio verslo plėtros nacionalinis dialogas

PROGRAMA:

10.00 – 10.05 Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto pirmininko Kazio STARKEVIČIAUS sveikinimo žodis

10.05 – 10.20 

Teisinės bazės svarba ekosistemos plėtrai ir pagrindiniai elementai, lemiantys jos formavimo procesą, siekiant pageidaujamo rezultato, pritaikyto konkrečios šalies kontekstui.

 • Vic Van VURREN, Verslumo departamento direktorius, Jungtinių Tautų darbo grupės socialinio solidarumo ekonomika (vaizdo įrašas)
 • Amal CHEVREAU, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) socialinės ekonomikos ir inovacijų skyriaus politikos analitikė

10.20- 11.00

Europos ekosistemų ir jų plėtros apžvalga. Šalies atvejų pristatymai:

 • Viktorija BRAŽIŪNAITĖ, Lietuvos socialinio verslo asociacijos vadovė
 • Tim van WIJK, „Pirmas blynas“ įkūrėjas ir vadovas
 • Chris GORDON, Airijos socialinių verslų tinklo vadovas
 • Regita ZEILA, Latvijos socialinio verslumo asociacijos vadovė
 • Julia HOXHA/ Klotilda TAVANI, „Partners Albania“ atstovai

Moderatorius: Gianluca PASTORELLI, „Diesis Network“ prezidentas

11.00- 11.50

Pagrindinių rekomendacijų Lietuvai pristatymas:

 • Gianluca PASTORELLI, Diesis Network – Europos paramos organizacijos socialinei ekonomikai ir socialiam verslui vykdomasis prezidentas

Pasikalbėkime! Kiti žingsniai siekiant darnios socialinio verslo plėtros Lietuvoje:

 • Patrick KLEIN, Europos Komisijos Socialinės ekonomikos ir socialinio verslo skyriaus vadovas
 • Mia Rossi – GRAY, Europos Komisija, Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinis direktorato politikos pareigūnė
 • Inga BURLĖGIENĖ, Verslo aplinkos departamento, Verslo politikos skyriaus vedėja
 • Justina LUKAŠEVIČIŪTĖ · Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skyriaus patarėja 

Moderatorius: Viktorija BRAŽIŪNAITĖ, Lietuvos socialinio verslo asociacijos vadovė

11.50 – 12.00 Kitų dalyvių pasisakymai, sekančių žingsnių apibendrinimas

12.00 – Renginio pabaiga.

RENGINIO KONTEKSTAS:

2015 m. pavasarį Ūkio ministerija patvirtino Socialinio verslo koncepciją, o 2015 ųjų pabaigoje buvo patvirtintas Socialinio verslo skatinimo 2015–2017 metų veiksmų planas. Plane numatytos konkrečios priemonės, skirtos sukurti socialiniam verslui palankią teisinę, finansinę ir mokestinę aplinką, skatinti socialinio verslo kultūros formavimą ir didinti žinomumą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė jau 2017 metais priėmė nutarimą Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, kur darbų paketo Nr. 1 „Socialinio verslo įstatymo inicijavimas ir priėmimas, siekiant apibrėžti socialinio verslo kriterijus, paramos gavimo formas ir būdus“, buvo pateiktas, tačiau teisiniame reguliavime sprendimų nepriimta.

2018 metais buvo parengtas Viešųjų paslaugų perdavimo socialinio verslo subjektams įstatymo projektas, taikant individualias partnerystės priemones (viešasis pirkimas, koncesija, viešųjų ir privačių subjektų partnerystė). Pagrindinis šios priemonės tikslas buvo skatinti socialinio verslo plėtrą efektyvinant viešųjų paslaugų teikimo procesą, t. y. kad viešąsias paslaugas teiktų ne tik biudžetinės ir viešosios įstaigos, bet valstybė ar savivaldybė jas pirktų rinkoje. iš socialinio verslo subjektų. Nesant socialinio verslo teisinio reguliavimo, ši priemonė nebuvo populiari.

2019 metais Lietuva gavo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) rekomendacijas ir pagrindinius uždavinius, kuriais buvo svarstoma sukurti tvarią aplinką socialinio verslo augimui šalyje.

Šiandien Lietuvoje socialinio verslo reguliavimas dar tik pradinėje formavimosi stadijoje – įstatymais dar neapibrėžta, kas yra socialinis verslas, todėl sunku skatinti darnų jo vystymąsi, o socialinių verslų Lietuvoje veikia per 2 mln. Europa. EBPO rekomendacijos Lietuvai apima unikalaus oficialaus socialinio verslo apibrėžimo, suderinto su tarptautiniais standartais, priėmimą.

Nuo „Socialinio verslo koncepcijos“ priėmimo praėjo 7 metai, kur buvo numatytas aiškus ekosistemos plėtros planas, tačiau viskas vyksta labai lėtai – vis dar nėra oficialaus teisinio apibrėžimo ir tinkamų sąlygų darniai ir darniai socialinio verslo ekosistemos plėtrai.

INICIATORIAI:

Nacionalinį dialogą socialinio verslo plėtros klausimais (hibridinį renginį) inicijuoja ir organizuoja Lietuvos socialinio verslo asociacija, bendradarbiaudama su Diesis tinklo „Policy Lab“ inciatyva. Renginį globoja Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas Kazio Starkevičiaus.

Renginio tikslas – aptarti tarptautinę gerąją teisinių bazių praktiką ir paruošti dirvą dialogui tarp pagrindinių Lietuvos ekosistemos suinteresuotųjų šalių, siekiant paspartinti socialinio verslo sektoriaus plėtrą

👉 REGISTRACIJA iki lapkričio 22 d. 

Ši veikla yra Lietuvos socialinio verslo asociacijos stiprinimo projekto G-A-L-I-U’22 (gebėjimai-atstovavimas-lyderystė-inovacijos-užimtumas) dalis ir yra finansuojama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Sužinok pirmas apie artėjančius LiSVA renginius ir socialinio verslo naujienas.

Prenumeruok naujienas!

Scroll to Top