For the event description in English please click the button:

SOCIALINIO VERSLO FORUMAS

„Socialinio verslo plėtra - darnios ir įtraukios ekonomikos link“

2022 m. kovo 28 d.

Socialinės ekonomikos sektorius yra svarbus tiek bendram valstybės ekonomikos augimui, tiek sprendžiant visuomenei kylančius iššūkius. Šio sektoriaus organizacijos parodė nepaprastą gebėjimą prisidėti prie bendruomenių atsparumo stiprinimo ir kūrimo bei mokėjimą suvaldyti esminius pokyčius, „<…> pralenkė kitus pramonės sektorius ir sukūrė iki 12 proc. darbo vietų, kartu spręsdamos pagrindines visuomenės problemas. Šių visuomenės problemas sprendžiančių įmonių mastas ir kolektyvinis poveikis yra didžiulis – vien Europoje yra 2,8 mln. socialinių organizacijų <…>“. (Socialinio verslumo svarba siekiant atsigavimo po krizės | Pasaulio ekonomikos forumas, Davosas, 2021 m.).

2021 m. pabaigoje Europos Komisija parengė Socialinės ekonomikos veiksmų planą, kuris bus pradėtas įgyvendinti jau šiais metais. Šiuo veiksmų planu siekiama gerinti socialines investicijas ir verslumą, remti socialinės ekonomikos sektoriaus organizacijas, kad šios pradėtų ir plėstų savo veiklą bei darytų socialinį poveikį, diegtų naujoves ir kurtų darbo vietas. Bus remiamasi ir socialinės ekonomikos organizacijų patirtimi, siekiant užtikrinti, kad perėjimas prie žaliosios ir skaitmeninės visuomenės nieko nepaliktų nuošalyje ir kad mūsų bendruomenės sustiprintų savo ekonominį ir socialinį atsparumą.

SSocialinės ekonomikos organizacijos atlieka svarbų vaidmenį kuriant darbo vietas, įtraukiant ir tvarų augimą bei pažeidžiamų grupių integraciją į darbo rinką, jos užtikrina pramonės plėtrą ir įgalinimą, perkvalifikavimą ir kvalifikacijos kėlimą. Jos veikia įvairiuose ekonomikos sektoriuose ir ekosistemose, įskaitant socialines bei viešąsias paslaugas, sveikatos apsaugą, socialinį būstą ar prieinamą energiją labiausiai pažeidžiamiems asmenims, o tai padeda sušvelninti ekonominės krizės padarinius ir didinti atsparumą.

Šių metų Socialinio verslo forumas (angl. Social Enterprise Summit) kviečia socialinio verslo ekosistemos lyderius plėtoti dialogą su politikais apie šio sektoriaus plėtros perspektyvas, jo svarbą Lietuvos ekonomikai ir sprendžiant visuomenei kylančius iššūkius. Siekiant apžvelgti gerąją patirtį, renginyje kalbės ir svečiai iš užsienio valstybių.

Renginį organizuoja Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komitetas kartu su Lietuvos socialinio verslo asociacija ir Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto nare Monika Ošmianskiene, bendradarbiaudami su Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, VšĮ „Versli Lietuva“, Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje, organizacijomis „NVO avilys“, „Gerinorai.lt“, „Social Economy Europe“, Europos socialinės integracijos tinklu (ENSIE), įmone „Katalista Ventures“, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos ir socialinio darbo institutu ir Anna Lindh Fondo tinklu Švedijoje.

 

Renginio programa

Vieta – Konstitucijos salė, Seimo I rūmai (renginys organizuojamas mišriu būdu)

9.30

10.00 – 10.30

Registracija

ĮŽANGINĖ SESIJA

Sveikinimo kalba

J.E. Viktorija Čmilytė-NIELSEN, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė

Įžanginės kalbos

Nicolas SCHMIT, už užimtumą ir socialines teises atsakingas Europos Komisijos narys 

Aušrinė ARMONAITĖ, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrė

Kazys STARKEVIČIUS, Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas

Monika OŠMIANSKIENĖ, Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto narė

Viktorija BRAŽIŪNAITĖ, Lietuvos socialinio verslo asociacijos vadovė

10.30-11.00

 

Pranešimai

Ruth PASERMAN, Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato socialinės ekonomikos direktorė, pristatys Socialinės ekonomikos veiksmų planą

Andželika RUSTEIKIENĖ, Lietuvos socialinio verslo asociacijos steigėja ir valdybos narė bei Lietuvos Junior Achievement direktorė pristatys pastarojo dešimtmečio Lietuvos pasiekimus socialinio verslo srityje

11.00-12.00

 

Kiti pranešimai

I SESIJA. TINKAMŲ SĄLYGŲ SOCIALINIAM VERSLUI KLESTĖTI SUKŪRIMAS

Politika ir teisinės sistemos yra labai svarbios kuriant socialiniam verslui klestėti tinkamą aplinką. Tai apima mokesčius, viešuosius pirkimus ir valstybės pagalbos sistemas, kurios turi būti pritaikytos socialinės ekonomikos poreikiams. Šiais klausimais kalbės Lietuvos Respublikos Seimo nariai ir jų kolegos iš Europos Sąjungos valstybių narių parlamentų, bus pasidalyta gerąja patirtimi.

Pranešimus skaitys ir pasisakys:

12.00-13.00

II SESIJA. GALIMYBIŲ SOCIALINIAM VERSLUI STEIGTIS IR PLĖSTIS ATVĖRIMAS

Socialinės ekonomikos subjektai, siekiantys pradėti ir plėsti savo verslą, turėtų gauti naudos iš paramos verslo plėtrai, taip pat perkvalifikuoti savo darbuotojus ir kelti jų kvalifikaciją.

2021–2027 m. Komisija sieks padidinti savo paramą socialinei ekonomikai iki 2,5 mlrd. eurų. Antrojoje sesijoje Lietuvos Respublikos ekonomijos ir inovacijų ministerijos, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovai pateiks informaciją apie tai, kaip veiksmingai sudaryti daugiau galimybių steigti ir plėsti socialinį verslą bei skatinti verslumo kompetencijas.

 Pranešimus skaitys ir pasisakts:

Sesiją veda Viktorija BRAŽIŪNAITĖ, Lietuvos socialinio verslo asociacijos vadovė

13.00-14.00

Pertrauka

14.00-15.00

III SESIJA. SOCIALINĖS EKONOMIKOS IR JOS POTENCIALO PRIPAŽINIMAS

Europos Sąjungos Socialinės ekonomikos veiksmų planu siekiama padaryti šį sektorių labiau matomą ir pripažinti jo kuriamą pridėtinę vertę bei poveikį. Europos Komisija kartu su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis vykdys komunikacijos veiklą, pabrėždama socialinės ekonomikos vaidmenį ir ypatumus bei pristatydama geriausias socialinio verslo patirtis. Trečiojoje sesijoje kalbės ir gerąja patirtimi bei poveikio istorijomis pasidalys Lietuvos ir kitų valstybių socialinio verslo atstovai.

 Pranešimus skaitys ir kalbės: 

Sesiją veda  Jurgita RIBINSKAITE-GLATZER,  ,Geri norai LT” įkūrėja ir vadovė

15.00-16.30

Diskusija. Šioje renginio dalyje politikai, Vyriausybės, verslo, akademinės visuomenės ir žiniasklaidos atstovai diskutuos apie socialinio verslo sektoriaus plėtros perspektyvas ir svarbą Lietuvos ekonomikai bei sprendžiant visuomenei kylančius iššūkius. Diskusijos dalyviai pasidalys idėjomis, kaip siekti darnaus ir įtraukaus socialinio verslo sektoriaus stiprinimo, ir aptars konkrečius veiksmus.

 Diskusijos dalyviai:

Diskusiją veda Ugnius SAVICKAS, Socialinių inovacijų ir verslumo ekspertas

16.30-17.00

APIBENDRINIMAS IR BAIGIAMOJI SESIJA

Registracija į renginį

Kviečiame registruotis į renginį ir porą dienų prieš renginį atsiųsime prisijungimo nuorodą. Registracija į renginį iki kovo 17 d.

Antroji forumo diena

2022 m. kovo 29 d.

Antrąja forumo dieną (kovo 29 d.) kviečiame į atskiras partnerių organizuojamas sesijas apie poveikio investicijas, socialinius verslus veikiančius žaliosios ekonomikos srityje ir poveikio matavimą.  Šiems renginiams yra reikalinga atskira registracija. 

1 sesija. Pokalbiai su ateitimi: Lietuva 2050 X Socialinis verslas (Nukeliamas vėliasniam laikui)

Dabartinis dinamiškas, sudėtingas ir neapibrėžtas pasaulis kasdien pateikia naujų iššūkių, prie kurių tenka prisitaikyti. COVID-19 pandemija, karas Ukrainoje ir kiti iššūkiai iš esmės paspartino skaitmeninės transformacijos tendencijas verslo, valdymo, švietimo ir kitose gyvenimo srityse. Kita vertus, ji pagilino nelygybę, paspartino hipersusietumo ir demografinio disbalanso tendencijas, aktualizavo atsparumo ir gynybos klausimus. 

 

Pažangių užsienio valstybių (Singapūro, Jungtinės Karalystės, Suomijos ir kt.) vyriausybės nuolat seka didžiąsias –  megatendencijas (angl. megatrends) technologijų, inovacijų ir kitose srityse ir atitinkamai pritaiko savo viešąją politiką. Šios megatendencijos – tai reikšmingi, globalūs, ilgalaikius pokyčius lemiantys veiksniai, kurie matomi jau dabar ir, tikėtina, veiks ateityje.

 

Mums reikia jau šiandien labiau atsižvelgti į globalius ir spartesnius, nei manyta, klimato kaitos pokyčius, taip pat tarptautinių organizacijų (Jungtinių Tautų Organizacijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ir kt.), kurių narė ji yra, keliamus prioritetus bei ilgalaikius įpareigojimus (siekiančius 2050 m.) savo narėms.

Šios priežastys verčia permąstyti ir įvertinti Lietuvai įtaką darančius globalius pokyčius, pasinaudoti žiniomis, informacija ir moksliniais tyrimais numatant Lietuvos ateities bei galimybių įvairovę socialinio verslumo srityje.

Sesija yra organizuojama Lietuvos socialinio verslo asociacijos kartu su Lietuvos Respublikos Vyriausybe aptarti socialinio verslo viziją ateityje.

 

Sesijos kalbėtojai:

 

 • Nerijus MAČIULIS, Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas (tikslinama)
 • Gaja ŠAVELĖ, Nacionalinės NVO koalicijos direktorė  (tikslinama)
 • Dominykas KARPOVIČ, Lietuvos socialinio verslo asociacijos valdybos narys
 • Socialinio verslo atstovas (tikslinama)

 

Sesijos moderatorė: Marija ŠARAITĖ, Atviros Vyriausybės grupės patarėja

 

Registracija – https://bit.ly/3v8L1d9

2 sesija. Cooperation for green and inclusive societies

 

Addressing complex problems like climate change requires a collective and multidisciplinary approach. Therefore, it is crucial for organisations working in these fields to work together, collaborate and co-create effective solutions. We invite you to an online conference bringing together social enterprises and ngo’s working in the fields of green economy, sustainability and climate change for wider knowledge transfer, promotion of circularity and sustainability. During the conferences organisations will share good practice in addressing environmental problems and discuss ways of collaborating for wider positive impact. 

 

Program:

13:00    Welcome speech by Helen Nilsson Director of Nordic Council of Ministers Office in Lithuania.

              Welcome speech by Viktorija Bražiūnaitė Director of LiSVA and sharing of good practice publication developed.

13:10    Presentations of good practices given by social entrepreneurs active in the green economy, addressing environmental issues and promoting sustainability on the work they do and how they collaborate from the Baltic countries and Sweden.

Speakers:

 • Paulius Chockevičius – CEO of Urbanbee.lt and Rimantė Balsiūnaitė – Research Innovation Officer of Urbanbee.lt (Lithuania)
 • Maria Borbos – CEO of Nimble Patch (Sweden)
 • Laura Žukovska – Supe – CEO of ‘Swimbe’ (Latvia)
 • Kaspar Nummert – CEO of Sõbralt Sõbrale (Estonia)

14:20    Panel discussion of organisations addressing environmental issues and/or working with capacity building and promotion of collaboration.

Panel speakers:

 • Simona Šimulytė – CEO of “ChangemakersOn”
 • Julija Šredersaitė – Project manager of NVO akseleratorius (NGO accelerator)
 • Viktorija Nausėdė – CEO and Co-founder of “Textale”
 • Šarūnas Savickas and Guoda Bardauskaitė – co- founders of “Miško uostas”
 • Rasa Viederytė – Manager of Projects dept. Klaipėda university
 • Simona Uvarovaitė – Project manager at Enterprise Lithuania
 • Gabrielė Janilionytė – Projet manager at Šilainiai urban eco festival

15:30    Closing remarks.

 

This event is part of the NGO co-operation in the Baltic Sea Region program project “Nordic-Baltic Cooperation for Green and Inclusive Societies” funded by the Nordic Council of Ministers Office in Lithuania and implemented by the Lithuanian Social Business Association in cooperation with the Social Entrepreneurship Association of Latvia, the Swedish organisation SE Forum, and the Estonian Social Enterprise Network.

Registracija į 2 sesijos renginį iki kovo 23 d.

3 sesija. Socialinio poveikio matavimas su jaunimu dirbančiose organizacijose: įrankiai ir galimybės

Šiemet Lietuva ir visa Europa mini Jaunimo metus. Norime prisidėti prie šių metų svarbos ir padėti jaunimo bei su jaunimu dirbančioms organizacijoms planuoti bei matuoti socialinį poveikį, atrasti socialinio verslo potencialą. Jeigu esate jaunimo organizacija, dirbate su jaunimu, veikate jaunimo politikos srityje, kviečiame dalyvauti renginyje „Socialinio poveikio matavimas su jaunimu dirbančiose organizacijose: įrankiai ir galimybės“.

Renginio metu pristatysime Erasmus+ projekto BALTIC:YOUTH:IMPACT metu sukurtus socialinio poveikio valdymo įrankius, metodinę medžiagą, skirtą poveikio komunikacijai bei advokacijai.

Kartu kviečiame aptarti jau egzistuojančias socialinio poveikio matavimo praktikas, iššūkius ir galimybes.
Po renginio kviečiame pasilikti ir dalyvauti tinkloveikos bei bendrystės vakare, kuriame susitiks socialinio verslo, jaunimo ir tvarumo srityje veikiančios organizacijos.

Nepraleiskite progos dalyvauti ir registruokitės (iki kovo 24 d.): https://forms.gle/pyAHGaHP8Htu1QCF9

Renginys Facebook: https://www.facebook.com/events/290345019863588

Renginio partneriai

Sužinok pirmas apie artėjančius LiSVA renginius ir socialinio verslo naujienas.

Prenumeruok naujienas!

Scroll to Top