Parengta socialinio verslo asociacijų advokacijos strategijų studija

Veiklos uždavinys: LISVA institucinių gebėjimų stiprinimas per reikiamų kompetencijų vystymą pasitelkiant gerąsias užsienio praktikas bei LISVA kompetencijų kėlimą

Uždavinio aprašymas: Išsikelto uždavinio įgyvendinimas sudarė asociacijai sąlygas stiprėti instituciškai, nes veikiant nuolat kintančioje aplinkoje jos vystomos veiklos reikalauja tobulinti advokacijos kompetencijas pasitelkiant gerąsias užsienio šalių praktikas advokacijos tobulinimo srityje.

Veiklos pavadinimas: parengtas socialinio verslo asociacijų advokacijos strategijų tyrimą.

Metodai: teisės aktų, literatūros ir kitų šaltinių analizė bei giluminiai interviu su atitinkamos srities ekspertais, fokus grupės

Veiklos aprašymas: šios veiklos, profesionalaus tyrimo pagrindu buvo rengiama LISVA advokacijos strategija ir konkrečių veiksmų planas (veiklos tipas Nr. 15.2.2.) dėl viešojo valdymo sprendimų socialinio verslo srityje priėmimo. Tyrimas buvo atliekamas pasitelkiant asociacijos darbuotoją bei perkant išorinio eksperto paslaugas. Tyrimas apims gerųjų užsienio praktikų analizę socialinio verslo asociacijų advokacijos vykdomų veiklų srityje.

Su dokumentu galite susipažinti 👉 ADVOKACIJOS GERŲJŲ UŽSIENIO PRAKTIKŲ STUDIJA

Ši veiklos dalis yra Lietuvos socialinio verslo asociacijos stiprinimo projekto G-A-L-I-U’23 (gebėjimai-atstovavimas-lyderystė-inovacijos-užimtumas) dalis ir yra finansuojama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Tyrimas atliktas ir studija parengta bendradarbiaujant su „Social Economy Ukraine“ ir “Parliamentary Forum for Democracy”.

Sužinok pirmas apie artėjančius LiSVA renginius ir socialinio verslo naujienas.

Prenumeruok naujienas!

Scroll to Top