Nesulaukusi Atsigaivinimo plano LISVA kreipiasi į Vyriausybę: ragina švelninti socialines pasekmes per socialinį verslumą

„Per pastarąsias dvi finansines krizes socialinė ekonomika pralenkė kitus pramonės sektorius ir sukūrė daugiau nei 12 proc. darbo vietų, taip pat sprendė visuomenei aktualius klausimus. Bendras šių tikslinių įmonių mastas ir poveikis yra didžiulis – vien tik Europoje veikia 2,8 mln. organizacijų, veikiančių socialinės ekonomikos srityje“, – buvo akcentuojama šių metų sausio mėnesį vykusiame Pasaulio ekonomikos forume.

Lietuvoje Vyriausybė iki balandžio 30 dienos turi pateikti Europos Komisijai (EK) 2,2 mlrd. eurų vertės Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, deja, socialiniai partneriai, taip pat turėję dalyvauti jo rengime, galutinio varianto dar neregėjo. Finansų ministerija tikina, kad diskusijos vyksta ministerijų lygmenyje ir  žada, jog plano projektas bus paviešintas visuomenei artimiausiu metu, bet laiko liko mažiau nei 2 savaitės ir dokumento niekas nėra matęs.

„Apgailestaujame, kad Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano rengimo procesui trūko aiškumo ir mes, kaip socialinis partneris, nebuvome pakviesti prisidėti prie Plano mūsų sričiai atitinkamos dalies rengimo. Tikėjomės susipažinti su Plano projektu viešai, kaip tai buvo numatyta Finansų ministerijos viešame pranešime apie dokumento rengimą“, – sako Lietuvos socialinio verslo asociacijos (LISVA) direktorė Viktorija Bražiūnaitė.

Europos Komisija (EK), reaguodama į COVID-19 sukeltas ekonomines ir socialines pasekmes, 2020 m. gegužės 20 d. pristatė Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę (EGADP, angl. – RRF), kuri finansuos valstybių narių struktūrines reformas ir skatins ūkio atsigavimą, prioritetą teikiant žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai ir 2019-2020 m.

Vienas iš Europos Komisijos pagrindinių tikslų – sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus ES, prisidedant prie darbo vietų kūrimo ir investuojant į socialinę sritį. Socialinio verslo sritis yra svarbi ir bendram ekonominiam valstybės augimui.

Mūsų šalies Nacionalinės pažangos programoje socialinio verslo aplinkos gerinimas, socialinio verslumo skatinimas yra svarbus strateginis valstybės uždavinys, kuris prisideda prie aktualių visuomenės ir aplinkos problemų sprendimo be ko neįmanomas šalies ekonominis proveržis. Darnus vystymasis taip pat yra vienas iš Nacionalinės pažangos programos horizontaliųjų prioritetų, o socialinis verslas ne tik atitinka darnaus vystymosi principus, bet atskiri verslai veikia konkrečiose probleminėse darnaus vystymosi srityse.

Šiandien, likus mažiau nei dviem savaitėms iki Plano atidavimo Europos Komisijai, Lietuvos socialinio verslo asociacija pateikė Vyriausybei savo siūlymus skirti investicijas socialinio verslo sektoriaus skatinimui:

LISVA siūlo:

Siūlome skirti investicijas socialinio verslo sektoriaus skatinimui per šias priemones:

  1. sukurti socialinio verslumo ir inovacijų kompetencijų bei praktikos centrą, pasitelkiant geriausias užsienio praktikas;
  2. sukurti ir nuolat rengti socialinio verslumo konsultavimo ir praktinio mokymo programas (prie-akseleratorius ir akseleratorius), atsižvelgiant į skirtingą organizacijos išsivystymo etapą ir pasitelkiant geriausius Lietuvos bei užsienio specialistus;
  3. sukurti socialinio poveikio matavimo metodikas, pasitelkiant geriausias užsienio praktikas;
  4. sukurti socialinių inovacijų kūrimo ir vystymo skatinimo programas, bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio mokslo įstaigomis ir inovacijų centrais.

„Esame tvirtai įsitikinę ir tai rodo kitų šalių praktika, kad investicijos į šį sektorių visada atsiperka, nes visuotinai pripažįstama, kad socialinio verslo potencialas pasireiškia sprendžiant labai platų visuomenei aktualių problemų spektrą, tokių kaip skurdas, socialinė atskirtis, poveikio aplinkai mažinimas, efektyvesnis gamtos išteklių naudojimas, kultūra ir visuomenės kūrybingumo skatinimas, pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymas, visuomenės švietimas ir informavimas valstybės gynybos klausimais ir t.t.“, – įsitikinusi asociacijos direktorė V. Bražiūnaitė.   

Socialinis verslas savo veiklomis ne tik tenkina bendrus visuomenės, viešuosius interesus, bet ir kuria pažangias, tvarias ir visa apimančias ekonominės ir socialinės plėtros sąlygas, todėl LISVA tikisi, kad Vyriausybė įtrauks pateiktus pasiūlymus į rengiamą Planą.

2021-04-16

Sužinok pirmas apie artėjančius LiSVA renginius ir socialinio verslo naujienas.

Prenumeruok naujienas!

Scroll to Top