Tapk LiSVA nariu

LiSVA narystė

Dalyvavimas LiSVA suteikia galimybes:

• Dalyvauti renginiuose, suteikiančiuose galimybes kelti savo profesinę kvalifikaciją socialinio verslo kūrimo ir plėtojimo srityje, užmegzti bendradarbiavimo ryšius su kitomis organizacijomis;

• Gauti naujausią informaciją apie socialinio verslo politiką Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir pasaulyje;

• Rengti bendrus projektus socialinio verslo kūrimo ir plėtojimo srityje;

• Konsoliduoti kolektyvinį balsą atstovaujant ir ginant socialinio verslo interesus;

• Keistis ekspertais, informacija, patirtimi ir žiniomis, įgyvendinant socialinio verslo projektus;

• Skelbti susijusią informaciją LiSVA kanaluose;

• Padidinti atstovaujamos organizacijos matomumą Lietuvoje ir tarptautinėje arenoje;

• Inicijuoti naujas veiklos kryptis ir kaupti ekspertizę socialinio verslo kūrimo ir plėtojimo srityje.

Narystės kriterijai

✓ Nare gali būti nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija (toliau – Organizacija), kurios veikla susijusi su socialiniu verslu;

✓ Organizacija turi būti juridinis asmuo;

✓ Organizacijos veikla neprieštarauja LiSVA vizijai, misijai ir tikslams;

✓ Organizacija yra savarankiška, veikia nepriklausomai nuo politinių, finansinių ir verslo struktūrų, valstybės ir savivaldybių institucijų tiesioginio reguliavimo;

✓ Organizacija nepropaguoja smurto, religinės, rasinės, lyčių, etninės diskriminacijos;

✓ Organizacija aktyviai dalyvauja socialinio verslo srityje.

Kaip tapti nariu?

Organizacijas, besidominčias naryste Lietuvos socialinio verslo asociacijoje, maloniai kviečiame užpildyti narystės anketą ir užpildžius susisiekti el. paštu viktorija.b@lisva.org

Organizacija, norinti tapti LiSVA nare, privalo pateikti šiuos

dokumentus:

✓ Organizacijos įstatų kopiją;

✓ Organizacijos juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją.

Paraiškas dėl narystės asociacijoje nagrinėja, vertina ir sprendimus priima LiSVA valdyba.

Sprendimą dėl nario priėmimo į asociaciją priima valdyba balsuojant ir pritarus 2/3 balsavusiųjų.

Per 30 dienų nuo sprendimo apie patvirtintą narystę Organizacija turi sumokėti  metinį nario mokestį į asociacijos banko sąskaitą.

Sužinok pirmas apie artėjančius LiSVA renginius ir socialinio verslo naujienas.

Prenumeruok naujienas!

Scroll to Top