Tapk LiSVA nariu

LiSVA narystė

Dalyvavimas LiSVA suteikia galimybes:

• Dalyvauti renginiuose, suteikiančiuose galimybes kelti savo profesinę kvalifikaciją socialinio verslo kūrimo ir plėtojimo srityje, užmegzti bendradarbiavimo ryšius su kitomis organizacijomis;

• Gauti naujausią informaciją apie socialinio verslo politiką Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir pasaulyje;

• Rengti bendrus projektus socialinio verslo kūrimo ir plėtojimo srityje;

• Konsoliduoti kolektyvinį balsą atstovaujant ir ginant socialinio verslo interesus;

• Keistis ekspertais, informacija, patirtimi ir žiniomis, įgyvendinant socialinio verslo projektus;

• Skelbti susijusią informaciją LiSVA kanaluose;

• Padidinti atstovaujamos organizacijos matomumą Lietuvoje ir tarptautinėje arenoje;

• Inicijuoti naujas veiklos kryptis ir kaupti ekspertizę socialinio verslo kūrimo ir plėtojimo srityje.

Narystės kriterijai

✓ Nare gali būti nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija (toliau – Organizacija), kurios veikla, susijusi su socialiniu verslu;

✓ Organizacija turi būti juridinis asmuo;

✓ Organizacijos veikla neprieštarauja LiSVA vizijai, misijai ir tikslams;

✓ Organizacija yra savarankiška, veikia nepriklausomai nuo politinių, finansinių ir verslo struktūrų, valstybės ir savivaldybių institucijų tiesioginio reguliavimo;

✓ Organizacija nepropaguoja smurto, religinės, rasinės, lyčių, etninės diskriminacijos;

✓ Organizacija aktyviai dalyvauja socialinio verslo srityje.

Kaip tapti nariu?

Organizacija, norinti tapti LiSVA nare, privalo pateikti šiuos

dokumentus:

✓ Užpildytą narystės anketą;

✓ Organizacijos įstatų kopiją;

✓ Organizacijos juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją.

Paraiškas dėl narystės asociacijoje nagrinėja, vertina ir sprendimus priima LiSVA valdyba.

Sprendimą dėl nario priėmimo į asociaciją priima valdyba balsuojant ir pritarus 2/3 balsavusiųjų.

Per 30 dienų nuo sprendimo apie patvirtintą narystę Organizacija turi sumokėti  metinį nario mokestį į asociacijos banko sąskaitą.

Lietuvos socialinio verslo asociacijos narių pareigos

• Dalyvauti LiSVA visuotiniame narių susirinkime;

• Mokėti nustatyto dydžio nario mokestį;

• LISVA valdybos ar direktoriaus prašymu pateikti informaciją, susijusią su naryste asociacijoje (kontaktiniai duomenys ir kt.);

• Atstovauti LiSVA kitų juridinių subjektų renginiuose ir informuoti kitus LiSVA narius apie renginių įžvalgas, darbo progresą (pvz., pateikiant informaciją naujienlaiškyje, tinklapyje, per susitikimus);

• Laikytis LiSVA įstatų;

• Įsipareigoti susilaikyti nuo veiksmų, kuriais galėtų būti pažeista LiSVA reputacija, pakenkta jos interesams, jos geram vardui ir narių tarpusavio bendradarbiavimui.

Narystės Lietuvos socialinio verslo asociacijoje nutraukimas

Narių išstojimo ir pašalinimo iš LiSVA sąlygos nustatytos LiSVA įstatuose. Sprendimą dėl nario pašalinimo priima LiSVA valdyba balsuojant ir pritarus 2/3 balsavusiųjų. Nariui nusprendus išstoti iš LiSVA, valdybai turi būti pateikiamas laisvos formos prašymas išstoti iš asociacijos.

Scroll to Top