LISVA delegacija lankėsi Briuselyje

P-E-A-C-E’22 tai partnerystė sudaryta siekiant taikaus bendruomenių, priimančių ukrainiečius ES šalyse, įgalinimo. Jos partneriai liepos 2-3 dienomis darbavosi Briuselyje, Diesis Network tarptautiniame tinklaveikos renginyje. ES rytų partnerystės socialinės ekonomikos ir civilinės visuomenės organizacijas atstovavo gausi LISVA delegacija.

LISVA delegacija, skirta P-E-A-C-E’22 projekto įgyvendinimui, sudaryta iš lietuvių, kartvelo ir ukrainiečių, atstovaujančių socialinės ekonomikos bei pilietinės visuomenės organizacijų, stiprino partnerių ir lėšų paieškos įgūdžius. Taip pat dalinosi patirtimi ir žiniomis su mažiau rusijos karo prieš Ukrainą veikiamomis šalimis. Delegacija jau džiaugiasi rezultatais, nes sustiprino tarpusavio ryšius ir užmezgė didelio potencialo partnerystes su Lenkijos bei Rumunijos socialinės ekonomikos organizacijomis, kurios dirba su įvairiai karo paliestomis bendruomenėmis.

Š.m. liepos 2 d. LiSVA delegacija susipažino su MESMER+ projekto rezultatais ir apsilankė Lietuvos atstovybėje prie Europos Sąjungos. Visi liepos 3 d. renginiai buvo skirti P-E-A-C-E’22 projekto užbaigimui, rezultatų sklaidos užtikrinimui ir socialinio verslo taikdarystės projektų pradžiai. Renginiai suteikia erdvę dialogui tarp tarptautinių ir Europos institucijų bei šios srities specialistų, dalijantis sėkmės istorijomis apie socialinės ekonomikos organizacijas, kurios aktyviai skatina taikesnę visuomenę, įtraukdamos bendruomenes, ieškodamos bendrų sprendimų ir suteikdamos socialines bei ekonomines galias pažeidžiamiausių asmenų grupėms. Diskusijų ir darbų tikslas – padidinti institucijų ir socialinės ekonomikos ekosistemos informuotumą apie novatoriškas praktikas, kurias socialinės ekonomikos organizacijos gali pasiteikti kurdamos taiką.

LISVA delegaciją sudarė šių organizacijų atstovai: Būk su manimi ir Dirbinyčia iš Mažeikių (jos atstovauja ir Malva bendruomenę iš Šiaulių), Lietuvos pabėgėlių taryba, Erdmė (MB, kuri yra aktyvi #Ukreate bendruomenės narė), Sakartvelo kaimo vietovių vystymo NVO (santraupa originalo kalba RDFG), Kauno mokslo ir technologijų parkas, Gravitas Schola, Lietuva, ir FISE, Lenkija. Taip pat nuotoliniu būdu prisijungė Ukrainos ateities vystymo agentūros socialinių inovacijų konsultantė Alina Bocharnikova.

Visos organizacijos pristatė savo iniciatyvas, skirtas ukrainiečių diasporai, migrantams, pabėgėliams ir jų bendruomenėms, bei bendruomenėms juos priimančioms ES šalyse narėse. TechPark Kaunas ir Sarkatvelo kaimo vietovių vystymo NVO išsamiai pristatė projektus, programas ir iniciatyvas, kurios kuria vertę ir pokyčius bendruomenėms ir visuomenei.

P-E-A-C-E’22 „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo partnerystė, siekiant taikaus bendruomenių įgalinimo“ projektu siekiama įgalinti Lietuvos ir Europos organizacijas, dirbančias su migrantais, ypač su pabėgėliais, stiprinti savo gebėjimus skatinti socialinę įtrauktį ir integraciją į darbo rinką, palengvinant bendruomenių dialogą ir užtikrinant dalyvių kvalifikacijos kėlimą. Projekto metu bus sukurti įrankiai tarptautiniams žinių, gerųjų praktikų ir edukacinių priemonių mainams. Ilgalaikėje perspektyvoje bus kuriamos strategijos, taikančios socialinės ekonomikos (SE) metodikas ir įrankius taikioms visuomenėms kurti. Daugiau informacijos anglų kalba šio Erasmus+ dalinai finansuojamo projekto aprašyme: https://www.diesis.coop/projects/peace22/

Sužinok pirmas apie artėjančius LiSVA renginius ir socialinio verslo naujienas.

Prenumeruok naujienas!

Scroll to Top