Europos Komisijai pateiktoje 2021–2027 m. Partnerystės sutartyje atsižvelgta į LISVA siūlymus

Šių metų lapkričio 19 d. Finansų ministerija oficialiai Europos Komisijai pateikė derinti 2021–2027 m. Partnerystės sutarties projektą. Šioje sutartyje numatytos ES fondų investicijų kryptys 2021–2027 m. programavimo laikotarpiui.

Visų programų rengimo procese, teikiant pasiūlymus dėl finansavimo prioritetų, aktyviai dalyvavo socialiniai ir ekonominiai partneriai bei visuomenės atstovai. Nuo programos rengimo pradžios iš viso įvyko apie 70 teminių konsultacijų, kuriuose dalyvavo apie 200 partnerių. Taip pat vyko rašytinė konsultacija, kurioje galėjo dalyvauti visi norintys.

Primename, kad šių metų balandžio mėnesį Lietuvos socialinio verslo asociacija pateikė Vyriausybei savo siūlymus skirti investicijas socialinio verslo sektoriaus skatinimui, tarp kurių buvo ir siūlymas: „Sukurti socialinių inovacijų kūrimo ir vystymo skatinimo programas, bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio mokslo įstaigomis ir inovacijų centrais“.

Pranešimą galite rasti čia:

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/nesulaukusi-atsigaivinimo-plano-lisva-kreipiasi-i-vyriausybe-ragina-svelninti-socialines-pasekmes-per-socialini-versluma-56-1487654

„Esame tvirtai įsitikinę ir tai rodo kitų šalių praktika, kad investicijos į šį sektorių visada atsiperka, nes visuotinai pripažįstama, kad socialinio verslo potencialas pasireiškia sprendžiant labai platų visuomenei aktualių problemų spektrą, tokių kaip skurdas, socialinė atskirtis, poveikio aplinkai mažinimas, efektyvesnis gamtos išteklių naudojimas, kultūra ir visuomenės kūrybingumo skatinimas, pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymas, visuomenės švietimas ir informavimas valstybės gynybos klausimais ir t.t.“, – teigė asociacijos direktorė V. Bražiūnaitė.   

Pagal 2021–2027 m. ES fondų investicijų programą Lietuva planuoja įgyvendinti projektus susijusius su  9 prioritetais, tarp kurių atsispindi ir LISVA teiktas siūlymas: „Socialinės inovacijos – finansuojamos veiklos, kurios yra skirtos naujų idėjų, susijusių su produktais ar paslaugomis įgyvendinimu, nauda teikiama visuomenei“.

Šiuo Vyriausybės žingsniu džiaugiasi ir Lietuvos socialinių inovacijų klasterio direktorė dr. Vilma Popovienė: “Socialinių inovacijų kūrimas – kompleksiškas ir integralus procesas, paprastai kylantis “iš apačios”, tačiau be palaikymo “iš viršaus” taip ir netampantis konkrečiu, ilgalaikę vertę ir poveikį kuriančiu rezultatu. Todėl būtinas sisteminis požiūris į socialinių inovacijų vystymą pradedant nuo jų reikšmės ir vaidmens suvokimo valstybės lygmeniu bei atsiradimo politinėje darbotvarkėje iki mokslo, verslo ir visuomenės sutelkimo ieškant naujų būdų socialiniams iššūkiams spręsti. Tai, kad socialinės inovacijos įtrauktos tarp 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos prioritetų greta kitų, valstybei svarbių ir aktualių krypčių, iš tiesų svarbus žingsnis link sumanios visuomenės augimo Lietuvoje”.

Sužinok pirmas apie artėjančius LiSVA renginius ir socialinio verslo naujienas.

Prenumeruok naujienas!

Scroll to Top