Dėl socialinio verslo statuso suteikimo tvarkos

Pateikėme LR Ekonomikos ir Inovacijų ministerijai raštą dėl socialinio verslo statuso suteikimo tvarkos proceso pagerinimo. 

Socialinių verslų duomenų bazė, kurioje būtų pateikiami visi subjektai, turintys socialinio verslo statusą, turi būti patikima, nuolat atnaujinama ir tinkamai reguliuojama, kad kitos institucijos, kurios įgyvendina įvairias verslo skatinimo finansines programas, vykdo socialiai atsakingus viešuosius pirkimus bei rinkai siūlo finansinius instrumentus – galėtų gauti patikimą informaciją.

Siūlome paskirti instituciją – „Inovacijų agentūrą“, kuri būtų atsakinga už šios duomenų bazės priežiūrą, reguliavimą ir skaidrumą. Ši institucija turėtų reguliariai tikrinti duomenų bazėje pateikiamą informaciją, užtikrinant, kad ji visada būtų aktuali ir teisinga. Institucija būtų atsakinga už naujų narių registravimą ir esamų narių statuso patikrinimą. 

Svarbu, kad būtų aiškiai apibrėžta, kokiomis sąlygomis organizacija praranda socialinio verslo statusą ir, kas priima tokį sprendimą. Mūsų siūlymas – specialiai tam sudaryta komisija, su aiškiu darbo reglamentu, kurią sudarytų atstovai iš valdžios institucijų, socialinių partnerių bei asocijuotų organizacijų, atstovaujančių šią sritį. 

Tikslinės statuso suteikimo proceso reguliavimo funkcijos galėtų vykdyti keletą svarbių funkcijų: 

1. Duomenų tikslinimas ir atnaujinimas – užtikrinti, kad visi duomenys apie socialinius verslus būtų teisingi ir atnaujinami. Tai apima įmonių teisinės formos, veikimo vietos, veiklos sričių ir kitos svarbios informacijos patikrinimą. 

2. Kokybės kontrolė – prižiūrėti, kad socialiniai verslai laikytųsi nustatytų standartų ir įsipareigojimų, susijusių su socialinio poveikio kūrimu.

3. Skaidrumo užtikrinimas – skelbti viešai prieinamus ataskaitų suvestinius apie socialinių verslų veiklą ir poveikį. 

Siūlomi veiksmų planai ir partnerystės: be reguliavimo, svarbu nustatyti aiškų veiksmų planą, kaip skatinti ir palaikyti socialinio verslumo plėtrą. Tai gali apimti mokymus, seminarus, konsultacijas ir kitas iniciatyvas, kurios padėtų socialiniams verslams geriau suprasti jų atsakomybes ir galimybes. Be to, rekomenduojama ieškoti partnerystės su kitomis organizacijomis, universitetais ir valdžios institucijomis, kad būtų užtikrintas nuolatinis mokymasis, geriausios praktikos dalijimasis ir inovacijų skatinimas socialinio verslumo srityje. 

Ši veiklos dalis yra Lietuvos socialinio verslo asociacijos stiprinimo projekto G-A-L-I-U’24 (gebėjimai-atstovavimas-lyderystė-inovacijos-užimtumas) dalis ir yra finansuojama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Sužinok pirmas apie artėjančius LiSVA renginius ir socialinio verslo naujienas.

Prenumeruok naujienas!

Scroll to Top