For the event description in English please click the button:

SOCIALINIO VERSLO IR INOVACIJŲ FORUMAS

Rytojaus technologijos: socialinių pokyčių siekis naudojantis inovacijomis

2024 m. rugsėjo 9 d.
Vilnius

Klimato kaita, didėjanti socialinė nelygybė, demografiniai pokyčiai, saugumo grėsmės ir pasaulinės sveikatos krizės – tai iššūkiai, su kuriais susiduriame kiekvieną dieną. O jau du metus vykstantys kariniai veiksmai prieš Ukrainą, energetikos ir ekonomikos krizės dar labiau apsunkino padėtį ir parodė būtinybę stiprinti pilietinę visuomenę, skatinti įtrauktį, mažinti skurdą ir didinti mūsų atsparumą.

Mūsų šiandien sparčiai besikeičiančiame ir iššūkių pilname pasaulyje yra ypač svarbu ieškoti galimybių pritaikyti technologijas visuomenės ir aplinkos iššūkiams spręsti. Siekiant atliepti neatidėliotiną būtinybę pasitelkti technologijas kylančių krizių sprendimui, šių metų „Socialinio verslo ir inovacijų forumas“ kvies įvairių sričių atstovus diskutuoti apie tai bei įkvėpti pokyčių lyderius technologinių inovacijų kūrimui. Tai bus ir puiki atviro dialogo su politikais proga dėl artimiausio laikotarpio neatidėliotinų socialinio verslo įgalinimo veiksmų, taip prisidedant ir prie Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų Europos socialinės ekonomikos veiksmų plano įgyvendinime.

„Socialinio verslo ir inovacijų forumas“ padės prisidėti ir prie socialinės bei technologijų ekosistemų suartinimo, kas leis išlaisvinti potencialą kūrybiškiau ir veiksmingiau spręsti dabartinius iššūkius. Tokia sinergija ne prisidės prie tvaresnio ir teisingesnio pasaulio, bet ir užtikrins, kad šių laikų technologinė pažanga kurtų teigiamus pokyčius mūsų visuomenėse.

Rengti jau tradicija tapusį „Socialinio verslo ir inovacijų forumą“ Lietuvos Respublikos Seime yra svarbu, nes tai leidžia tiesiogiai įtraukti politikus į diskusijas apie socialinio verslo ir technologinių inovacijų reikšmę, stiprinant politinę valią remti šias iniciatyvas. Parlamentas yra vieta, kur formuojamos politikos kryptys ir priimami svarbiausi sprendimai, todėl renginys čia suteikia galimybę atviram dialogui, kuris padeda didinti visuomenės ir verslo bendruomenės sąmoningumą bei įsitraukimą.  Galiausiai, tai proga kadencijos pabaigoje pasidžiauti ir pasiekimais  bei nubrėžti gaires ateičiai naujam politikos ciklui po Seimo rinkimų rudenį.

Renginį, kurį globoja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen,  organizuoja Lietuvos socialinio verslo asociacija kartu su Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komitetu bendradarbiaudami su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (tikslinama), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos inovacijų agentūra, Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje, „Social Economy Ukraine“, Parlamentiniu demokratijos forumu, Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija (tikslinama) ir kitais partneriais.

PRELIMINARI RENGINIO PROGRAMA

Renginys organizuojamas mišriu būdu.

Vieta – virtualiai ir Konstitucijos salėje, Lietuvos Respublikos Seimo I rūmai (Gedimino pr. 53, Vilnius)

9.00–9.30

 

Registracija

9.30–9.40

J.E. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen Sveikinimo kalba

9.40–10.10

Forumo atidarymas ir įžanginės kalbos:

 • Europos Komisijos atstovas (tikslinama)
 • Aušrinė Armonaitė, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrė (tikslinama)
 • Kazys Starkevičius, Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas
 • Atstovas iš Vokietijos arba Italijos parlamento (tikslinama)

10.10–11.10

I SESIJA. Institucijų vaidmuo ir būtinos sąlygos stiprinant socialinio verslo ekosistemą

 

Aprašymas: šioje sesijoje išnagrinėsime, kaip socialinis verslas ir inovacijos prisideda prie ekonomikos augimo ir visuomenės iššūkių sprendimo, ypač per pastarųjų dešimtmečių krizes. Aptarsime, kokį vaidmenį atstovaujamos institucijos ir organizacijos gali atlikti stiprinant socialinio verslo ekosistemą ir kokias politines, ekonomines bei teisines sąlygas reikia sukurti, kad šis sektorius galėtų klestėti. Pranešima ir pasisakymai bus orientuoti į praktinius veiksmus ir strategijas, kuriomis galima pasiekti tvarų ir atsparų socialinio verslo augimą.

 • Arnoldas Pranckevičius, nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius, Lietuvos Respublikos nuolatinis atstovas prie Europos Sąjungos (tikslinama)
 • Risto Raivio, Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato Europos socialinio fondo+ skyriaus vyresnysis ekspertas (tikslinama)
 • Vera Egreja Barracho, Strateginė patarėja, Portugalijos socialinės inovacijos 2030 (tikslinama)
 • Goda Sosnovskienė, socialinio verslo „Miesto laboratorija“ įkūrėja ir vadovė
 • Seimo opozicijos frakcijos atstovas (tikslinama)

Moderatorius: Akademikas-ekspertas iš lyderiaujančio Lietuvos universiteto (tikslinama)

11.1012.30

II SESIJA. Sinergija tarp socialinių inovacijų ir technologijų: tinkamų sąlygų efektyviam problemų sprendimui kūrimas

Aprašymas: Ši sesija skirta aptarti, kaip galima suartinti socialinių inovacijų ir technologijų ekosistemas, siekiant efektyviau spręsti svarbiausias visuomenei kylančias problemas. Dėmesys bus skiriamas būdams, kaip skatinti tarpsektorinį bendradarbiavimą, naudojant naujausias technologijas ir inovacijas socialinėje sferoje. Aptarsime, kokie iššūkiai kyla derinant šias dvi sritis ir kokios politikos priemonės, finansavimo strategijos bei technologinės inovacijos gali padėti sukurti tinkamas sąlygas sinergijai.

Kalbėtojai: Ekspertai socialinio verslo srityje, technologijų inovatoriai, politikos formuotojai ir skirtingų Seimo frakcijų atstovai:

 • Steinbeis Europa Zentrum atstovas 
 • Vivien Riener, socialinių inovacijų įmonės „Grünhof e.V. – Association“ vyresnioji programos vadovė
 • Nicola Doppio, Trentino inovacijų centro fondo (Fondazione Hub Innovazione Trentino) atvirųjų inovacijų ekspertas, Italija;
 • Jolita Butkienė, socialinio verslo „Būk su manimi“ vadovė, Lietuva
 • Elisa Poletti, socialinio verslo „Kooperativa ALPI“ vadovė, Italija
 • Pavyzdžiai iš Vokietijos

 

12.30–13.40

Pietų pertrauka

13.40–15.00

III. SESIJA. Geriausia praktika: atotrūkio tarp technologinių ir socialinių inovacijų mažinimas

Šioje sesijoje daugiausia dėmesio bus skiriama geriausios praktikos pavyzdžiams mažinant atotrūkį tarp technologinių ir socialinių ekosistemų, taip pat skaitmeninių technologijų integracijai siekiant spręsti visuomenės ir aplinkosaugos problemas. Ekspertai pateiks sėkmingus atvejų tyrimus, kuriuose bus akcentuojami novatoriški sprendimai ir aptariami geriausios praktikos įvairiuose sektoriuose nustatymo ir įgyvendinimo metodai. Dalyviai sužinos, kaip pritaikyti praktinius metodus konkrečiomis aplinkybėmis, įvertinti metodų poveikį ir įveikti bendras problemas. Sesijos tikslas – suteikti dalyviams reikiamų žinių, kad jų organizacijose ir bendruomenėse būtų skatinamas našumas, veiksmingumas ir teigiami pokyčiai, užtikrinant technologijų ir socialinių inovacijų sąveiką.

 • Dominika Tadla, Europos socialinio fondo departamento direktoriaus pavaduotoja, Lenkijos plėtros fondų ir regioninės politikos ministerija (tikslinama)
 • Alessia Sebillo, „Diesis“ tinklo generalinė direktorė (tikslinama)
 • Toby Gazeley, „Euclid“ tinklo politikos formavimo srities vadovas (tikslinama)
 • Signe Brike, Latvijos švietimo ir mokslo ministerija (tikslinama)
 • Karel Vanderpoorten, EU DG GROW politikos įgyvendinimo pareigūnas (tikslinama)

15.00 – 15.30

Kavos pertrauka

15.30–16.45

IV PANELINĖ DISKUSIJA. Socialinio verslo vaidmuo ir ateitis besikeičiančiame pasaulyje

Aprašymas: Socialinių verslų ir inovatorių, skatinančių tvarumą ir socialinę lygybę, esminio vaidmens nagrinėjimas.

Į šią diskusiją susiburs politikos formuotojai, socialinių įmonių vadovai, verslo inovacijų kūrėjai, ekspertai iš akademinio pasaulio, žiniasklaidos atstovai, kad aptartų būtinus klausimus ir neatidėliotinus veiksmus, kaip socialinėms įmonėms suteikti daugiau galių ir paskatinti inovacijų kūrėjus spręsti svarbiausius uždavinius. Dalyviai dalinsis įžvalgomis apie palankios politinės aplinkos kūrimą, atkreips dėmesį į sėkmingos politikos intervencines priemones, aptars technologijų vaidmenį skatinant socialines inovacijas. Bus pristatyta įvairių sektorių geriausia patirtis, akcentuojama, kaip apjungiant socialinių įmonių veiklą ir technologijų taikymą galima veiksmingai spręsti visuomenės ir aplinkos apsaugos problemas.

Kalbėtojai: Socialiniai verslininkai, tvarumo ekspertai ir pokyčių lyderiai:

 • Florian Boukal, Asociacijos “Grünhof e.V.” generalinis direktorius (Vokietija)
 • Petro Darmoris, „Social Economy Ukraine“ organizacijos vadovas, Ukraina.
 • Julia B. C. Moreira, Švedijos socialinio verslo organizacijos „SwIdeas“ vyriausioji analitikė ir projektų vadovė, Švedija. 
 •  Edvinas Regelskis, Maltos ordino pagalbos tarnybos Lietuvoje generalinis sekretorius, Lietuva.
 •  Rasa Mardosaitė, socialinio verslo „TÁBULA rása“ įkūrėja ir vadovė, Lietuva (tikslinama).

Moderatorius: Aurimas Perednis – žinomas Lietuvos žurnalistas ir laidų vedėjas (tikslinama)

16.45–17.30

APIBENDRINIMAS IR BAIGIAMOJI SESIJA

Diskusijų rezultatų suvestinė ir politikos rekomendacijų dėl tolesnių veiksmų paskelbimas.

 • Patrick Klein, Europos Komisijos Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinio direktorato Socialinės ekonomikos ir socialinio verslo sektoriaus vadovas (tikslinama).
 • Viktorija Bražiūnaitė, Lietuvos socialinio verslo asociacijos vadovė.

REGISTRACIJA vyksta iki rugpjūčio 23 d.

* Vietų skaičius kontaktiniam dalyvavimui renginyje Seime ribotas. Jūsų registraciją patvirtinsime artimiausiu metu, jei bus laisvų vietų.

 Daugiau informacijos – kristupas.b@lisva.org

𝑆̌𝑖 𝑣𝑒𝑖𝑘𝑙𝑎 𝑦𝑟𝑎 𝐿𝑖𝑒𝑡𝑢𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑙𝑜 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑠𝑡𝑖𝑝𝑟𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑜 𝐺-𝐴-𝐿-𝐼-𝑈’24 (𝑔𝑒𝑏𝑒̇𝑗𝑖𝑚𝑎𝑖-𝑎𝑡𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑣𝑖𝑚𝑎𝑠-𝑙𝑦𝑑𝑒𝑟𝑦𝑠𝑡𝑒̇-𝑖𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖𝑗𝑜𝑠-𝑢𝑧̌𝑖𝑚𝑡𝑢𝑚𝑎𝑠) 𝑑𝑎𝑙𝑖𝑠 𝑖𝑟 𝑦𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑢𝑜𝑗𝑎𝑚𝑎 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒̇𝑠 𝑎𝑝𝑠𝑎𝑢𝑔𝑜𝑠 𝑖𝑟 𝑑𝑎𝑟𝑏𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑗𝑜𝑠

Renginio organizatoriai

Renginio partneriai

Sužinok pirmas apie artėjančius LiSVA renginius ir socialinio verslo naujienas.

Prenumeruok naujienas!

Scroll to Top