Regionų verslininkai turės daugiau įgūdžių pritaikyti naujoves savo veikloje

Lietuvos socialinio verslo asociacijos (LiSVA) tarptautinių projektų vadovė Ieva Žebrytė lankėsi Vokietijoje, kur kartu su partneriais iš projekto „Žalieji ir skaitmeniniai įgūdžiai kaimo verslininkams“ (re:GREEN) toliau įgyvendino projekte numatytas veiklas.

„Tvarumas, skaitmenizacija ir žiedinė ekonomika išliks abstrakčiomis ar net grėsmingomis sąvokomis kaimo verslininkams, jei jie neįgys ir negalės pritaikyti verslo praktikoje tinkamų įgūdžių, slypinčių po šiais terminais. Pagal „re:GREEN“ projektą siūlysime mokymus, kurie padės kaimo verslininkams kokybiškai bendrauti su bendradarbiais, jų ekosistemomis bei plėtoti verslą“, – sako LiSVA projektų vadovė Ieva Žebrytė.

Europos Komisijos teigimu, norint pasiekti klimato neutralumą, būtina stiprinti žiedinės  ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimo sinergiją. 2020 m. žiedinės ekonomikos veiksmų plane taip pat pabrėžiama, kad kovojant su klimato kaita ir kuriant tvaresnį bei atsparesnį pasaulį reikia daugiadalykio požiūrio, kuris pasiekiamas įtraukiant įvairias žmonių grupes. Dėl šios priežasties trys organizacijos iš Vokietijos (Tomorrow Together), Švedijos (SwIdeas) ir Lietuvos (LiSVA) susibūrė plėtoti nedidelės apimties partnerystės projektą „Žalieji ir skaitmeniniai įgūdžiai kaimo verslininkams“ (re:GREEN), kurį iš dalies finansuoja Europos Sąjungos programa Erasmus+. Siekiant įveikti geografines kliūtis, re:GREEN projektas yra skirtas įtraukties padidinimui ir parodo būdus, kaip mokymosi ir ugdymo veikla gali susieti ir išmokyti naujoviškais būdais pasinaudoti ištekliais.

Projektu siekiama padėti būsimiems ir esamiems kaimo verslininkams stiprinti savo verslą ir idėjas, perduodant žinias, susijusias su žiediniais ir išteklius tausojančiais verslo modeliais bei skaitmeninimu.

Taigi, „re:GREEN“ siekia suteikti kaimo verslininkams žinių ir įgūdžių, leidžiančių kurti ir pritaikyti tvarią, žiedine ekonomika pagrįstą verslo praktiką, atveriančią kelią į ekologiškesnę ateitį.

Marina Codorniu iš „SwIdeas“ (Švedija) pastebi, kad „projekto rėmuose atlikto tyrimo ir tikslinių grupių darbo rezultatai atskleidė atotrūkį tarp kaimo verslininkų sąmoningumo ir kompetencijos lygio. Nors atrodė, kad dauguma jų suvokia skaitmeninių įgūdžių svarbą ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimo svarbą, daugelis parodė poreikį tobulinti savo skaitmenines ir rinkodaros strategijas, taip pat įtraukti žiedinę praktiką į savo verslą. Nekantrauju dirbti su tolesniais mokymo moduliais, kad galėtume padėti kaimo verslininkams tobulinti jų ekologiškus ir skaitmeninius įgūdžius“.

„Apklausa atskleidžia iššūkius ir galimybes, su kuriais susiduria Europos kaimo verslininkai, ir yra vertingas atspirties taškas politikos formuotojams ir kitoms suinteresuotosioms šalims remti kaimo ekonomikos augimą ir vystymąsi“, – tvirtina Yasmin Tamanna, „Tomorrow Together“ prezidentė ir įkūrėja.

Primename, kad pirmajame projekto etape partneriai vykdė kaimo verslininkų apklausas, atliko interviu su tikslinių grupių atstovais. Susirinkę ir išanalizavę apklausų atsakymus, jie padarė svarbias išvadas būsimam mokymų modulių kūrimui. Projekto partneriai buvo susitikę Vilniuje, kur visi drauge įvertino ir apibendrino mokymams skirtas temas.

Š.m. lapkričio mėn. vyks Erasmus+ programos lėšomis finansuojami reGREEN mokymai kaimo vietovių verslininkams:

Lietuvoje – Verslo strategija (analizė, planavimas ir įgyvendinimas)

  • Verslo strategija, tinklų kūrimas ir strateginiai partneriai.
  • Verslo operacijos ir klientų poreikiai.

Švedijoje – Žiedinės ekonomikos praktikos kaimo vietovių verslams

  • Žiedinės ekonomikos praktika ir žiedinio verslo modeliai.
  • Žingsnis po žingsnio: permąstykite savo verslo modelį ir įtraukite žiedinės ekonomikos praktiką.

Vokietijoje – Skaitmeninimas kaimo verslui ir skaitmeniniai įgūdžiai

  • Tvari skaitmeninė rinkodara
  • Tvari, į klientus orientuota skaitmeninė komunikacija

Projekto partneriams ištestavus mokymų turinį, LiSVA siūlys visą ciklą mokymų lietuvių kalba. Jis turėtų sudominti Vietos veiklos grupių(VVG)  tinklo dalyvius.

Norite pamatyti, kas bus toliau?

Sekite mūsų projekto Facebook puslapį ir projekto partnerių socialinių tinklų paskyras: https://www.facebook.com/reGREEN.info

Sužinok pirmas apie artėjančius LiSVA renginius ir socialinio verslo naujienas.

Prenumeruok naujienas!

Scroll to Top