Pateiktas pasiūlymas Seimui dėl socialinio verslo ekspertų grupės sudarymo

Gruodžio 14 dieną įvykęs svarbus įvykis Lietuvos socialinio verslo ekosistemai buvo Seimo plenarinės sesijos metu patvirtintas socialinio verslo apibrėžimas, kuris yra įtrauktas į Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymą. Tai atveria naujas galimybes socialiniam verslumui, skatina investicijas ir bendradarbiavimą.

Siekiant užtikrinti, kad naujasis įstatymas būtų sėkmingai įgyvendintas, Lietuvos socialinio verslo asociacija siūlo Seimui sudaryti specialią socialinio verslo ekspertų grupę. Ši grupė, sudaryta iš įvairių sričių atstovų, glaudžiai bendradarbiauti su Ekonomikos ir inovacijų ministerija, rengiant poįstatyminius aktus, kurie bus būtini pakoreguoto įstatymo įgyvendinimui.

Kodėl tai svarbu? Naujasis įstatymas teisiškai pripažįsta socialinį verslą Lietuvoje, atverdamas kelią papildomam finansavimui ir platesniam socialinio verslumo iniciatyvų skatinimui. Šis žingsnis padidina Lietuvos patrauklumą Europos Sąjungos bei tarptautinių fondų ir programų investicijoms, taip pat skatina efektyvesnį bendradarbiavimą su savivaldybėmis.

Siūloma ekspertų grupė būtų svarbi siekiant sukurti tvarią teisinę bazę ir palankią aplinką socialinio verslo plėtrai. Ji padės užtikrinti, kad sprendimų priėmimo procesas yra įtraukus, atviras ir skaidrius, o įstatymo įgyvendinimas atitiktų didesnės socialinio verslo bendruomenės dalies lūkesčius ir poreikius.

Kviečiame prisidėti. Raginame visus socialinio verslo sektoriaus atstovus ir suinteresuotas šalis aktyviai įsitraukti į šį procesą. Jūsų nuomonė ir patirtis yra būtinos siekiant, kad šis įstatymas būtų įgyvendintas kuo efektyviau ir sukurtų kuo daugiau naudos Lietuvos žmonėms ir mus supančiais aplinkai.

Šis pasiūlymas Seimui sudaryti ekspertų grupę yra svarbus žingsnis link sėkmingos ir tvarios socialinio verslo ateities Lietuvoje. Mes, kaip asociacija, esame pasiryžę toliau dirbti, kad šis naujas socialinio verslo etapas plėtros Lietuvoje būtų naudinga visai visuomenei, o ne atskirtos siauroms grupėms.

Su pasiūlymu galite susipažinti 👉 PASIŪLYMAS

Ši veiklos dalis yra Lietuvos socialinio verslo asociacijos stiprinimo projekto G-A-L-I-U’23 (gebėjimai-atstovavimas-lyderystė-inovacijos-užimtumas) dalis ir yra finansuojama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Sužinok pirmas apie artėjančius LiSVA renginius ir socialinio verslo naujienas.

Prenumeruok naujienas!

Scroll to Top